Aansprakelijkheid

Een foutje is gauw gemaakt, echter het herstellen van dat foutje of de financiële gevolgen daarvan kunnen gepaard gaan met grote kosten.
Voor het afdekken van uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheid bestaan uitstekende aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook hier is de premie afhankelijk van de risico's welke u loopt. Het zal duidelijk zijn dat het risico sterk verschilt per bedrijfstak. In het algemeen bestaat de premie uit een vast deel en een variabel deel, gerelateerd aan de omzet en loonkosten. De gehanteerde premie is meestal een voorschotpremie met een jaarlijkse verrekening op basis van de variabele bedragen als omzet en loonkosten.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Deze geeft dekking voor bedrijfsmatige aansprakelijkheid voor schade aan derden veroorzaakt door u of uw werknemers, zowel voor diensten als geleverde producten, als gebruiker/eigenaar van gebouwen, waarbij u kunt denken aan bijv. het brandregresrisico, waarbij u na een brand aansprakelijk gesteld kan voor schade aan andere gebouwen etc.

Beroepsaansprakelijkheid
Hiermee wordt het o.a. het risico verzekerd van specifieke beroepsfouten zoals deze kunnen voorkomen bij accountants, boekhouders, architecten medici etc., vaak werkzaam als vrije beroepsbeoefenaars.

Productaansprakelijkheid
Dit specifieke onderdeel is niet voor ieder bedrijf van toepassing, immers hier wordt gevolgschade bedoeld welke veroorzaakt wordt wegens ondeugdelijkheid van het gemaakte of geleverde product.

Milieuschade
Dit risico kan afhankelijk van het soort onderneming en risico vaak meeverzekerd worden op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het is echter ook mogelijk om hier een specifieke verzekering voor af te sluiten.

Vervoerdersaansprakelijkheid
Vervoert u als bedrijf goederen van derden, dan is het risico van aansprakelijkheid te verzekeren op deze specifieke polis.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670