Arbeidsongeschiktheid

Dat uw inkomen afhankelijk is van de mate waarin u fysiek in staat bent om uw dagelijkse arbeid te verrichten is algemeen bekend. Dat u ook in de eerste twee ziektejaren met een teruggang in inkomen van plm. 30% geconfronteerd kan worden is al minder bekend. Uw werkgever is verplicht om uw in het eerste twee jaren min. 70% van uw salaris te vergoeden. In het eerste jaar kan dat oplopen tot 100%, afhankelijk van hetgeen daarover in uw arbeidsovereenkomst is geregeld.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670