Auto en motor

Bij de motorrijtuigverzekering is er normaliter sprake van een drietal verschillende dekkingen. Bepalend bij de keuze voor een specifieke dekking, zijn een aantal zaken van belang. De belangrijkste hierbij zijn de leeftijd van de auto, de reeds opgebouwde bonus-malus korting, de waarde van het voertuig en de mate waarin u zelf enig risico aanvaardbaar vindt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste dekkingsvormen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Dit is een wettelijk verplichte verzekeringsvorm. De verzekering verzekert de schade die met uw voertuig aan anderen wordt toegebracht. De wetgever wil hiermee de bescherming van het verkeersslachtoffer zeker stellen. Het minimale verzekerde bedrag bedraagt per polis € 1.000.000,-.

Beperkt Casco (Mini-Casco)
Deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert de schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door o.a. brand, diefstal, storm, aanrijding met loslopende dieren en ruitbreuk. De gedekte schade-evenementen staan letterlijk op de polis aangegeven.

Volledig Casco (All-Risks)
Ook deze dekking is een aanvulling op de WA-verzekering en verzekert schade aan het verzekerde motorrijtuig zelf, ongeacht hoe deze schade is ontstaan, ook eigen schuld van de bestuurder is met deze vorm gedekt.
Deze dekking is eventueel uit te breiden met een vaste afschrijvingsregeling, zodat u bij total-loss exact weet waar u aan toe bent. Overigens vergoeden de meeste verzekeraars nieuwwaarde indien het voertuig jonger is dan 12 maanden. De veelal gebruikte term All-risk is niet geheel juist, aangezien schade aan banden en bijv. mankementen aan de motor, zonder van buiten komend onheil, niet onder de dekking vallen.Uitsluitingen zoals bijv. opzet, alcoholgebruik, rijden zonder rijbewijs staan expliciet omschreven in de polisvoorwaarden.

Aanvullende verzekeringen
Ongevallen-inzittenverzekering
Diverse vormen van rechtsbijstandverzekering

Bestel en Vrachtauto's
Zie hiervoor de rubriek Transport - Verzekeringen Bedrijven.

Kampeerauto's
Ook hierbij zijn de dekkingsmogelijkheden grotendeels gelijk aan de bovenvermelde mogelijkheden, echter de nieuwwaardedekking ligt vaak op 3 jaar, terwijl het ook verstandig is om de inventaris/bagage mee te verzekeren. Zeer belangrijk is de dekking, waarbij u bij een beschadiging de kampeerauto niet meer kan gebruiken, het recht heeft op een vervangende kampeerauto of op een vergoeding voor gemaakte hotelkosten. Zo valt in ieder geval uw vakantie niet in het water.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670