Bedrijfsschade

Krijgt uw bedrijf te maken met schade zoals gedekt op de inventaris/goederen verzekering of de opstalverzekering, dan houdt de schade niet op bij het vergoeden van de directe schade.

In het ergste geval kunt u voor langere periode uw bedrijfsuitoefening wel vergeten, dus geen omzet maar wel het doorlopen van de vaste lasten. Met een bedrijfsschadeverzekering ontvangt u zolang uw omzet niet op het niveau is van voor het schade-evenement een aanvulling tot uw normale brutowinst.

Tevens kunt u gebruik maken van de expertise van de verzekeraar, deze zal al het mogelijke doen om u zo snel mogelijk weer op uw normale omzet/brutowinst terug te krijgen, dit ter beperking van de benodigde aanvullingsbedragen.

De premieberekening geschiedt meestal op voorschotbasis met een jaarlijkse verrekening aan de hand van de omzet c.q. loonbedragen.De premie wordt bepaald aan de hand van het risico, het verzekerd bedrag en het aantal weken dat er maximaal wordt uitgekeerd, bijv. 26, 52 of 78 weken, al naargelang de specifieke bedrijfsrisico's.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670