Begrafenis

Één van de weinige dingen die zeker is in het leven is het feit dat wij eens komen te overlijden. Een feit is ook dat onze nabestaande(n) dan geconfronteerd worden met de kosten van begrafenis of crematie. Er zijn een drietal mogelijkheden om hierin te voorzien:
U kunt zelf een bedrag voor later reserveren en dat jaarlijks verhogen met de stijging van de kosten van de uitvaart.
U kunt een lidmaatschap afsluiten bij een uitvaartvereniging, waarbij de begrafenis of crematie volgens een van tevoren vast pakket wordt uitgevoerd. Een nadeel van deze constructie kan zijn dat u geen rechten opbouwt, zodat als u het lidmaatschap beëindigt u geen afkoopbedrag of premievrije polis ontvangt.
U kunt een begrafeniskostenverzekering afsluiten waarbij u een verzekerd bedrag bepaald en een looptijd gedurende welke u een premiebedrag betaalt. U bent dan levenslang verzekerd met een tijdelijke premiebetaling. Na verloop van enkele jaren bouwt u zo een waarde op waarmee u bij beëindiging van het contract recht heeft op een afkoop- of premievrijwaarde, al naar gelang de verstreken duur van de verzekering. Het verzekerd bedrag keert uit bij overlijden, het maakt daarbij uiteraard niet uit af het bedrag voor een crematie of een begrafenis gebruikt wordt.
Een goede polis heeft een jaarlijks stijgend verzekerd bedrag bij een gelijkblijvende premie, ook na het bereiken van het aantal jaren dat de premie verschuldigd is en de polis dus premievrij is geworden blijft het verzekerd bedrag doorstijgen.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670