19-09-2019

Ouderen zonder geldig rijbewijs niet verzekerd

Er zijn grote achterstanden bij het CBR. Hierdoor komen ouderen die wachten op een nieuw rijbewijs in de problemen. Zijn ze verzekerd zonder een rijbewijs?

Zonder een geldig rijbewijs mag je geen motorrijtuig besturen. Ook niet als het de schuld van het CBR is dat je geen geldig rijbewijs hebt. Geen rijbewijs houdt ook in dat je niet verzekerd bent.

Bij schade door een aanrijding ontstaat er dus een groot probleem. De onverzekerde bestuurder moet de schadelasten zelf betalen. Dat is al een issue bij een kleine schade, maar wat als de gedupeerde arbeidsongeschikt raakt door de aanrijding? De schade kan in de honderdduizenden euro’s lopen.

Wat is het probleem bij het CBR?

Automobilisten van 75 jaar en ouder kunnen het rijbewijs alleen maar verlengen met een gezondheidsverklaring en een medisch onderzoek. Hieruit moet blijken dat ze medisch gezien nog in staat zijn om een auto, motor of ander motorrijtuig te besturen. Eventueel wordt er ook nog een rijtest afgenomen. Als alles akkoord is, wordt er een nieuw rijbewijs afgegeven met een geldigheid van vijf jaar. Helaas heeft het CBR dermate grote achterstanden dat steeds vaker de situatie ontstaat dat oudere automobilisten niet meer kunnen rijden, omdat ze geen rijbewijs meer hebben.

Verzekeraars mogen zich niet soepel opstellen

Het Verbond van Verzekeraars heeft de verzekeraars opgeroepen om hier soepel mee om te gaan. De minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen, is namelijk een coulanceregeling aan het voorbereiden. Hierdoor krijgen de gedupeerden eerst een administratieve verlenging tot de problemen bij het CBR zijn opgelost. Maar de verzekeraars zijn teruggefloten door de minister. Zonder het rijbewijs rijden is strafbaar. De 75-plussers moeten dus echt de coulanceregeling afwachten. Dus zonder een rijbewijs geen verzekering.

75-plussers moeten blijven wachten

Vermoedelijk gaat het nog wel maanden duren tot het CBR weer op de gebruikelijke manier rijbewijzen kan verstrekken. Dat gaat ten koste van de mobiliteit, maar er zit niets anders op dan maar gewoon afwachten. Toch een motorrijtuig besturen zonder een rijbewijs is in ieder geval geen optie. De gevolgen kunnen namelijk groot zijn. Bij controle zal het een boete opleveren, maar dat is niet het grootste gevaar. Het veroorzaken van een ongeval met het onverzekerde motorrijtuig zorgt voor veel grotere problemen.

Nu maar hopen dat de issues bij het CBR zo snel mogelijk verholpen worden. Tot die tijd maar zoeken naar andere oplossingen om toch mobiel te zijn

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens