Fiets

Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom: de fiets staat altijd voor ons klaar. En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico's van diefstal of schade.

Dekking
Een fietsverzekering kan dekking bieden voor:

 • alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)
 • diefstal na braak aan een ruimte die met een slot is afgesloten of diefstal van een fiets die met een ART goedgekeurd slot is afgesloten


WA-risico
Het WA-risico (schade aan derden) veroorzaakt met de fiets in normaliter verzekerd via de AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulier).

Datatag
Datatag is een nieuw geavanceerd diefstal preventiesysteem. Doordat de fiets wordt voorzien van zogenaamde tags (een soort chips) wordt de fiets minder aantrekkelijk voor diefstal. De tags, die door de rijwielhandelaar worden aangebracht, bevatten een unieke code met alle gegevens van de eigenaar van de fiets. Deze code wordt geregistreerd in een landelijk systeem. Door de aanwezigheid van de tags kan de politie met behulp van een scanner in luttele seconden zien of een fiets is gestolen. Wanneer u kunt aantonen (door middel van een registratiebewijs) dat uw fiets is voorzien van dit tagsysteem, is bij diefstal vaak geen eigen risico van toepassing.

ART Goedgekeurd slot
De fiets dient voorzien te zijn van een ART goedgekeurd slot dat nieuw is aangeschaft en waarvan de verzekerde de aankoopnota kan overleggen. De rijwielhandelaar adviseert u graag welk slot geschikt is. In geval van diefstal bent u verplicht beide bij het/de slot(en) behorende originele sleutels in te leveren. Heeft u deze niet meer in uw bezit, dan vervalt het recht op schadevergoeding. Staat het sleutelnummer op een apart plaatje, dan dient dit plaatje na diefstal te worden ingeleverd. Als een sleutel beschadigd raakt of verloren gaat of als u het slot vervangt, dan dient u dit binnen drie dagen schriftelijk door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.

Uitsluitingen
Niet verzekerd is onder meer schade door:

 • opzet
 • verhuur
 • onvoldoende zorg
 • normale slijtage
 • beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de fiets daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik.

Niet verzekerd kunnen onder meer worden:

 • tweedehands fietsen
 • crossfietsen
 • racefietsen
 • fietsen die worden verhuurd
 • fietsen die ´s nachts gewoonlijk buiten staan

 

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670