Hobby en sportuitrusting

Ski's, skates, surfplanken, kampeeruitrusting, foto- of videocamera's, muziekinstrumenten. Wie actief van zijn vrije tijd geniet, heeft al gauw voor een klein vermogen aan spullen in huis. Zolang dat alles veilig thuis ligt opgeborgen, zijn dergelijke zaken meestal wél verzekerd. Maar als u ze meeneemt om ze buitenshuis te gebruiken, dan blijkt schade niet verzekerd. En juist daar is het risico van diefstal, verlies of schade het grootst! De sportuitrusting verzekering biedt u de perfecte oplossing.

Dekking
De verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u wenst te verzekeren. Hobby & sportartikelen kunnen verzekerd worden voorzover ze behoren tot één van de volgende categorieën:

 • racket-/balsport
 • parachute/parapente
 • wintersport
 • in-line-skaten/skeeleren
 • wandel-/berg-/klimsport
 • surf-/zeilplank/kano
 • duiksport
 • kamperen
 • ruitersport
 • audio/video/foto/film
 • vecht-/verdedigingssport
 • muziekinstrumenten
 • hand-/kruisboog alle van buiten komende onheilen (ook als gevolg van eigen gebrek)


Gedekt is diefstal, verlies en beschadiging van alle tot de verzekerde uitrusting(en) behorende artikelen. Zie de voorwaarden voor details.

Uitsluitingen
Op deze verzekering kunnen niet verzekerd worden:

 • opzet
 • verhuur
 • onvoldoende zorg
 • normale slijtage
 • beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de uitrusting daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik.


Niet verzekerd kunnen worden:

 • (lucht)vaartuigen (met uitzondering van zeil-/surfplanken, kano's en parachutes)
 • (motor)voertuigen (waaronder fietsen, bromfietsen, scooters en snorfietsen)
 • audio-, video- en foto-apparatuur in gebruik bij pers- en sportfotografen
 • muziekinstrumenten en geluidsapparatuur in gebruik bij popgroepen
 • zaken die zich in de regel bevinden in niet-permanent bewoonde panden, zoals scholen en clubhuizen.

afm

AFM nummer: 12006550
K.v.K. nummer: 27216892
Kifid nummer: 300.003670